Επισκευή – συντήρηση – προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικού | Κέα - Τζιά

 
Η συχνότητα του service μιας κλιματιστικής μονάδας εξαρτάται από τη χρήση της (από τις ώρες λειτουργίας ), από τις συνθήκες περιβάλλοντος (μεγάλες ή πολύ μικρές θερμοκρασίες, ρυπογόνο περιβάλλον με κάπνες ή σκόνες κλπ.). Όμως μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα πρέπει να γίνεται service από ειδικό τεχνίτη ψυκτικό και βέβαια, όταν αντιλαμβανόμαστε ασυνήθιστη συμπεριφορά στη λειτουργία του κλιματιστικού (μειωμένη απόδοση, ασυνήθιστοι θόρυβοι κλπ.). Το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει άμεσα και οικονομικά, διατηρώντας τον χώρο σας καθαρό και κατέχοντας ειδική πιστοποίηση για τον έλεχγο των ψυκτικών υγρών του κλιματιστικού σας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την μελέτη του χώρου σας, έτσι ώστε να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση για τον κλιματισμό του, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου κλιματιστικού που σας ταιριάζει.


Η συντήρηση κλιματιστικών περιλαμβάνει:

 
 
 
 
 
Πλύσιμο των πλαστικών μερών της εσωτερικής μονάδας που αφαιρούνται.
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός των φίλτρων αέρος και της φτερωτής του ανεμιστήρα.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψεκασμό του στοιχείου με χημικό υγρό.
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός της σκάφης συμπυκνωμάτων και της αποχέτευσης.
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλύσιμο με νερό του ψυκτικού στοιχείου και της αποχέτευσης.
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός (πλύσιμο) της εξωτερικής μονάδας.
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος καλωδιώσεων.
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος για freon και συμπλήρωμα, αν χρειάζεται.
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλύσιμο των πλαστικών μερών της εσωτερικής μονάδας που αφαιρούνται.
 
 
 
 
 
 
Εξυπηρετούμε όλες τις οικιακές συσκευές ανεξαρτήτως εργοστασίου κατασκευής όπως: